Introductie Accell IT

Accell IT heeft tot taak het leveren van een compleet aanbod van diensten op het terrein van Informatie Technologie aan zowel de holding Accell Group als haar dochters in binnen en buitenland. Met compleet bedoelen we dat ieder bedrijfsproces waarin IT een rol speelt of kan spelen onze aandacht heeft. Het bedrijfsmodel van Accell Group is gericht op sterke lokale en internationale topmerken met een eigen positionering en doelgroep. Enerzijds ondersteunt Accell IT deze verscheidenheid en anderzijds wordt – waar mogelijk – gestandaardiseerd om zo op een efficiënte wijze de besturing van een complexe organisatie mogelijk te maken.

De IT functie is zowel qua beleid als uitvoering sterk gecentraliseerd. Vanuit Heerenveen worden de diensten ontwikkeld en geleverd. Het doel is hierbij om de kwaliteit en innovatie die Accell nastreeft in haar productportfolio met vergelijkbare producten, diensten en service te ondersteunen. Logistiek en verkoop zijn voor Accell heel belangrijke terreinen. IT wordt hierbij gezien als core competentie. Als wij in staat zijn een hoger niveau te halen dan onze concurrenten, creëren we als IT dienstverlener toegevoegde waarde voor onze organisatie. Zo biedt Accell IT in toenemende mate ook producten aan die gebruikt worden door de klanten van onze klanten – de professionele fiets- en fitness vakhandel – om een zo optimaal mogelijke integratie binnen de keten te bereiken.

Ons dienstenaanbod bestaat uit:

  • Werkplekdiensten
  • ERP software
  • Business Intelligence
  • Web applicaties en E-Commerce software
  • Webhosting
  • Communicatie in alle beschikbare vormen

Dit aanbod realiseren wij met een platte informele organisatie die bestaat uit de volgende teams: Software Engineering, Business Intelligence, Web Engineering, Functioneel Applicatie Beheer, Support Engineering (helpdesk), Network Engineering en System Engineering. Ieder team wordt aangestuurd door een teamleider in de vorm van een meewerkend voorman/vrouw. De algemene leiding berust bij de managing director, die wordt ondersteund door een management assistent. Financial Control en de salarisadministratie wordt gedeeld met andere Accell Group bedrijven.

Het Accell IT beleid is gericht op het creëren van een professionele, prettige, open bedrijfscultuur waarin iedere medewerker gestimuleerd wordt tot en de ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien. Sfeer en collegialiteit zijn de basis voorwaarden voor een goede samenwerking binnen de teams en de teams met elkaar. Deze 'waarden' zijn uitstekend en we zijn trots op een zeer laag personeelsverloop. Wij voeren vrijwel alle werkzaamheden uit met eigen medewerkers en zijn zo in staat expertise op te bouwen en vast te houden.

Accell IT bestaat als aparte vennootschap sinds begin 2003 en heeft sinds dat jaar ook een eigen huisvesting in Heerenveen. Dit onderkomen is begin 2011 geheel gerenoveerd. In de loop der jaren is de bezetting gegroeid parallel aan de toename van het belang van IT binnen de holding Accell Group en de uitbreiding van het dienstenaanbod.